Cement

PORTLAND ÇİMENTOSU TS EN 197 – 1 , CEM I 42,5 R

Üretim Tesisleri

 • Artova -Tokat
 • Sultanköy / Marmara

Portland çimentosu klinkeri ve alçıtaşından oluşmaktadır. Yüksek oranda klinker içermesi nedeniyle dayanım kazanımı hızlı, mukavemeti yüksektir. Genel kullanım amaçlıdır. Prefabrikte uygulamalarında olduğu gibi erken kalıp alınması gereken durumlarda kullanılması uygundur.

Genel kullanım alanları ;


 • Beton ve Betonarme Borular
 • Briket ve Karo Üretimi
 • Çok Katlı ve Yüksek Betonarme Yapılar
 • Demiryolu Traversleri
 • Genel Amaç için Her Türlü İnşaat
 • Havalimanı Pist ve Apron Betonları
 • Her Türlü Saha (Yer, Zemin) Betonu
 • Hidroelektrik Santrali – Baraj İnşaatları
 • İnce Kesitli Betonarme İmalatları
 • Kaldırım Betonları
 • Kayar – Kalıp Sisteminin Kullanıldığı Yapılar
 • Tünel – Kalıp Sisteminin Kullanıldığı Yapılar
 • Köprü, Tünel, Viyadük Vb. Projeler
 • Kütle Betonları
 • Prefabrik Betonarme Yapı Elemanları Üretimi
 • Silo, Su Deposu, Su Kanalı Veya Kanaletlereli Betonlar
 • Tarımsal Depo Ve Silo İnşaatları
 • Temel Betonları
 • Yapı Güçlendirme İşleri
 • Yapılarda Tamirat Ve Tadilat İşleri
 • Yol Kaplamaları
 • Yüksek Dayanım Veya Erken Yüksek Dayanım Gerektiren Betonlar

NOT: Yukarıda belirtilen kullanım alanları tavsiye niteliğinde olup; kullanılacağı yere bağlı olarak standart, yönetmelik ve projelere uygun çimento kullanılmalıdır.

external

PORTLAND KALKERLİ ÇİMENTO CEM II/ A-LL 42,5R

Üretim Tesisleri

 • Artova -Tokat

Portlant Kalkerli Çimento: Portlant çimento klinkeri, yüksek saflıkta kalker ve priz düzenleyici olarak, alçı taşı kullanılarak üretilir.

Genel kullanım alanları ;


 • Yüksek Dayanımlı Betonlar
 • İnce Kesitli Betonarme İmalatları
 • Yüksek Betonarme Yapılar
 • Yapı Güçlendirme İşleri
 • Zemin Takviyesi Enjeksiyon İmalatları
 • Silolar Ve Su Depoları
 • Yol Kaplamaları Ve Pist
 • Kayar-Kalıp / Tünel-Kalıp Sisteminin Kullanıldığı Yapılar
 • Beton Boru İmalatları
 • Kilitli Parke Taşı İmalatı
 • Bims Blok Duvar Elemanları İmalatı

NOT: Yukarıda belirtilen kullanım alanları tavsiye niteliğinde olup; kullanılacağı yere bağlı olarak standart, yönetmelik ve projelere uygun çimento kullanılmalıdır.

external

PUZOLANİK ÇİMENTO TS EN 197-1 CEM IV / B (P) 32,5 N

Üretim Tesisleri

 • Artova / Tokat

Portland çimentosu klinkerinin mineral katkılar (puzolan ve/veya silissi uçucu kül) ve priz düzenleyici olarak alçı taşı ile beraber öğütülmesi sonucu elde edilen bir katkılı çimento tipidir. Puzolanik çimentolar, CEM I 42,5R' ye göre daha geç dayanım kazanır. Puzolanik çimentolar yüksek oranda mineral katkı içerdiği için hidratasyon ısısı CEM I 42,5R göre düşük; alkali-silika reaksiyonuna, sülfat etkisine ve kimyasal dış etkilere karşı daha dayanıklıdır.

Genel kullanım alanları ;


 • Alkali – Silika Reaksiyonu
 • Atık Su Ve Arıtma Tesisi
 • Beton Ve Betonarme Borular
 • Duvar Ve Sıva Harçları
 • Havalimanı Pist Ve Apron Betonları
 • Her Türlü Saha (Yer, Zemin) Betonu
 • Hidroelektrik Santrali – Baraj İnşaatları
 • Kanal Ve Kanalizasyon Sistemi İnşaatlarında, Yer Altı Su Boruları
 • Kütle Betonları
 • Liman, Dalgakıran Ve Rıhtım İnşaatlarında Su Altı Betonları
 • Marina Yapıları, Deniz Duvarları, Nehir Ağzı Yol Geçişleri
 • Orta Derecede Sülfat İçeren Zeminler
 • Silo, Su Deposu, Su Kanalı Veya Kanaletler
 • Taban Seviye Veya Şap Betonları
 • Tarımsal Depo Ve Silo İnşaatları
 • Temel Betonları
 • Yapı Güçlendirme İşleri
 • Yapılarda Tamirat Ve Tadilat İşleri
 • Yol Kaplamaları
 • Yüksek Dayanım Gerektirmeyen Tüm Betonlar

NOT: Yukarıda belirtilen kullanım alanları tavsiye niteliğinde olup; kullanılacağı yere bağlı olarak standart, yönetmelik ve projelere uygun çimento kullanılmalıdır.

external

ÇİMENTO TANIMI

Çimento, esas olarak, doğal kalker taşları ve kil karışımının yüksek sıcaklıkta ısıtıldıktan sonra öğütülmesi ile elde edilen hidrolik bir bağlayıcı malzeme olarak tanımlanır. Hidrolik bağlayıcı maddeler, su ile reaksiyonu sonucu sert bir kütle oluşturduktan sonra su içerisinde dağılmayan, sertliğini ve mukavemetini muhafaza eden veya artıran maddelerdir.

Çimento üretim teknolojisi beş ana adımdan oluşur:


 • Farin Öğütme
 • Pişirme
 • Paketleme
 • Çimento Üretimi

Hammadde Hazırlama

Çimentonun ana hammaddeleri kireçtaşı ve kildir. Çimento ve klinker üretiminde boksit, demir cevheri, kum gibi yardımcı malzemeler de kullanılmaktadır. Çimento üretiminde kullanılacak olan ham maddeler ( kireçtaşı , kil gibi) ocaklarda patlatma, yüzeyden kazıma gibi. yöntemlerle yer kabuğundan çıkartılır. Hammaddeler fabrikaya taşınır ya da doğrudan bir götürücüye ( konveyör ) yüklenip fabrikaya ulaştırılır. Bu malzemeler fabrika sahasında stoklanma, ön karıştırma ve çeşitli kırma işlemlerine tabi tutularak malzeme boyutu küçültülür.

Farin Öğütme

Kimyasal tepkimeler için hazırlanmış, hammadde karışımına “farin” denir. Uygun bir karışım reçetesi ile bir araya getirilen hammaddeler çok ince öğütülür. Klinker içinde olması istenen bileşenleri oluşturacak tepkenler farin içinde mevcuttur. İyi bir klinker elde edilebilmesi için farin homojenize edilerek silolarda stoklanır.

Pişirme

Farin fırına gitmeden önce ısıtılır. Fırın sıcaklığı 2000 °C ye varan bir alevle ısıtılır. Pişirme sürecinde çeşitli kimyasal tepkimeler oluşur, malzeme sıcaklığı 1450 dereceye çıkar; burada üretilen klinker fırından çıkar çıkmaz hızla, hava üfleyerek, soğutma ünitesine geçerek ani soğutulur. Ani soğutulan klinker tanelerinin sıcaklığı 100 derecenin altına düşürülerek klinker stok holünde stoklanır. Klinker, çimento yapmak için gereken temel malzemedir.

Çimento Üretimi

Klinker ve bir miktar alçı taşı çok ince öğütülerek “Portland çimentosu” üretilir. Kullanım amacına göre diğer katkılar ve çimentolaşabilir malzemeler ( tras, cüruf, uçucu kül, kalker ) uygun oranlarda eklenerek katkılı çimentolar da yapılabilir. Bitmiş ürün satışa kadar silolarda depolanır.

Paketleme

Çimento tiplerine göre silolarda depolanır. Piyasadan gelen talepler doğrultusunda dökme ya da torbalı olarak müşteriye sevk edilir.

external