Sürdürülebilirlik

Entegre Yönetim Sistemi Politikası


Kalite, Çevre, Enerji, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri ile TS EN 197-2 Uygunluk Değerlendirmesi Standardı’nı kapsayan tüm ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde;

 • Müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde tutarak, ulusal ve uluslararası standartlara uygun, kaliteli, güvenilir ürün ve hizmet sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak ve sürekli kılmak,
 • Teknolojik gelişmeleri takip ederek, çalışanlarımızı kalite, enerji, çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında sürekli olarak eğitmek ve bilinçlendirmek,
 • Tüm çalışanların kalite, enerji, çevre ve iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tüm görev ve sorumluluklarını açık bir şekilde tanımlamak,
 • Çevre mevzuatı, İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ve Enerji mevzuatı konularında yasal ve sektörel yükümlülüklere uymak,
 • Satın alınan ürün ve hizmetlerde İş Sağlığı ve Güvenliğine uygun, çevre dostu ve enerji tüketimi düşük teknolojilerin tercih edilerek uygun tasarımlar oluşturmak, bu amaçla tedarikçilerle bilgi alışverişinde ve işbirliğinde bulunmak, mevcut teknolojileri geliştirmek,
 • Çevresel Kirlenmenin önlenmesini taahhüt ederek, tüm çalışanlarımızın ve tesislerimizde çalışan müteahhit firmaların çevre bilincini geliştirmek ve çevrenin korunmasını sağlamak,
 • Tesislerimizde yapılan tüm aktivitelerde hem kendi çalışanlarımızın, hem de müteahhit firma çalışanlarının sağlık ve güvenliğinin en üst düzeyde korunmasını taahhüt etmek,
 • Rutin ve rutin olmayan tüm günlük aktivitelerde kendi çalışanlarımızın ve birlikte çalıştığımız kişilerin güvenliğini sağlamak için İş Sağlığı
 • Güvenliğini işimizin bir parçası olarak görerek güvenli bir çalışma ortamı yaratmak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kültürünün tüm çalışanlarımız ve müteahhit firma çalışanları tarafından benimsenmesi ve uygulanması için, sistemi sürekli gözden geçirerek, İs Sağlığı ve Güvenliği performanslarını sürekli geliştirmek ve bunu sürdürülebilir kılmak,
 • Tüm kendi çalışanlarımız, tedarikçi, müteahhit firma çalışanları ve 3. Kişiler tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili politika, hedef, prosedür, talimat ve uygulamalarımızın benimsenmesini sağlamak,
 • Enerji verimliliği ile ilgili gerekli bilgi ve kaynakları sağlayarak tüm proseslerimize uygun ve en yeni teknolojik gelişmeleri takip etmek,
 • Mevcut sistemlerin güvenli çalışmasını sağlamak, çevresel kirlenmeleri önlemek ve enerji tüketimi açısından verimli çalışması sağlamak için servis bakımlarının ve planlı bakımlarının düzenli yapılmasını takip etmek,
 • Sürekli gelişim ve değer oluşturma anlayışı ile hareket ederek sürdürülebilir karlılığı sağlamak, kalite, enerji, çevre ve iş sağlığı güvenliği konularında sektörün istikrarlı ve lider kuruluşu olmak.

Sertifikalarımız